Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2015

trochezyje
skąd wziąc siłę?

January 21 2015

trochezyje
dużo za dużo

..
DUŻO ZA MAŁO

January 09 2015

trochezyje
nie chcę Cię, bo n i e  j e s t e ś NIM
— nie ma nic

January 06 2015

trochezyje
"Mnie po prostu nie da się uszczęśliwić. Nie da się mnie zadowolić i uspokoić też nie. Tylko ja to potrafię. ”
— C. Roche
Reposted byprzerwanarumianek przerwanarumianek
trochezyje
po 23 latach Życia uświadomiłam sobie, že mam TYLKO Jedno Życie
— no cheers....

November 03 2014

trochezyje
myślę, ze potrafiłabym Cie zabić
trochezyje
0025 660b
Reposted fromhasz hasz

November 02 2014

trochezyje
moje wizja idealnego życia to N I C przy tym, CO spotkało mnie z Tobą

trochezyje

"W Absolutnie każdej Relacji damsko męskiej wystarczy postawić SOBIE jedno PROSTE Pytanie:? Czy się chcę BYĆ z TA osoba Czasami trzeba do Pytanie postawić drugiej osobie: Czy się chcesz ZE MNA BYĆ?
W zdrowym związku żart TYLKO jedna odpowiedz:. tak W Chorych związkach ludzi problemowych pada Odpowiedź:...... "Tak, piwo ..." Tak, ale mam strefie Tak, ale mieszkamy Daleko od siebie Tak, Ale jestem gejem Tak, Ale jestem twoim ojcem Tak, ale mam brzydkie cycki Tam, gdzie Problemy, tam .. ZAWSZE żart jakies ale głupi LUDZIE NIE rozumieją, ZE Słowo "ale" żart innym określeniem Slowa "nie" Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale do Wciąż żart: ni e ".

— Kominek

October 16 2014

trochezyje
9559 eb16
Reposted fromdevilia devilia
trochezyje
0059 fa36
Reposted frombzyy bzyy
trochezyje
Jesteś najbardziej pociągającą mnie osobą na Ziemi. Już chyba w krwiobiegu mam Ciebie.
— memories
Reposted fromnowelovestory nowelovestory
trochezyje
0259 ae24 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
trochezyje


Nie umiem Cię pocieszyć, kiedy patrzysz w przeszłość, ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z Tobą


Reposted frommilsabelle milsabelle

October 09 2014

trochezyje
i' m blue

October 02 2014

trochezyje
nigdy nie wybaczę sobie tego, że nie zaryzykowałam wtedy
trochezyje
chcę mieć z Tobą dzieci

trochezyje
3971 776d
Reposted fromshepard shepard
trochezyje
4089 3690 500
Best Friends
Reposted fromsommteck sommteck
trochezyje
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl